Història

 

Des de l'any 1960. 

Amb seu a Girona i Vic. 

Grues Pallí,S.A.Unipersonal