Projectes realitzats

GRUES PALLI ha intervingut en un gran nombre de grans infraestructures tan en el sector públic: autovies, carreteres, depuradores, subestacions elèctr.,hospitals, ponts, traçat AVE, edificis públics, com en el sector privat: naus industrials i construcció