Projectes realitzats

GRUES PALLI ha intervingut en un gran nombre de grans infraestructures tan en el sector públic: autovies, carreteres, ponts, traçat AVE, edificis públics,  com en el sector privat: naus industrials.